Resor – scenbeskrivning

Avsnitt

Scenbeskrivning

Speaker

Text

Förklaring

Intro

Bild på flyg

Bil och flyg förstör klimatet på vår jord.
Åk kollektivt – minska mängden avgaser.

 

Fossila drivmedel släpper ut koldioxid i atmosfären. Det gör att jorden blir varmare och klimatet förändras. Biltrafiken orsakar mer utsläpp än bussar, räknat per person.

 

Biltrafik med illustration 25 bilar = 1 buss

 

Cykelssekvens från LVN miljöfilm

Vardagsmotion gör dig frisk. Hitta lugnet och glädjen i naturen. Nyttja allemansrätten.

Vardagsmotion gör dig frisk. Hitta lugnet och glädjen i naturen. Nyttja allemansrätten.

Även små stunder av kroppsrörelse betyder mycket för hälsan. Man mår bra i naturen. Allemansrätten gör att alla får plocka bär och svamp i naturen. Man får gå även på privat mark, men utanför tomter. Det gäller att inte störa och inte förstöra.

 

Personer springer i skogen

 

Person på promenad i skog

Åk kollektivt

Tåg på stationen

Åk kollektivt

Åk kollektivt

 

 

Man läser tidning på tåg

 

 

Person med mobil-app på busshållplats

Resor med kollektivtrafiken finns också på webben, dintur.se, resrobot.se, sj.se

 

Resenär lägger in barnvagn i bagageutrymme. 

Lägg stora väskor och barnvagnar i bagageutrymmet. (gäller endast landsbygdsbussar)

 

Kliver på buss längst fram och betalar

Betala med kort på bussen, inte kontanter eller kallelse från Migrationsverket

Gå och cykla

Personer på gångväg i Härnösand

Gå och cykla

Gå och cykla

Använd cykelbana om det finns. Bara gående får använda övergångstället

 

Broddar på skor, isväg

 

 

Broddar på skorna gör att du går säkert, även på¨is.

 

Cyklister sommar och vinter

 

 

 

 

Cykelhjälm, flera personer tar på sig i närbild

 

 

Cykelhjälm räddar liv. Enligt lag tom 15 år

 

Samma grupp cyklar iväg

 

 

 

 

Cyklist med reflexer och lampor på cykeln

 

 

Det är viktigt att synas när det är mörkt

 

Visar dubbdäck på cykel

 

 

På vintern när det är halt behövs dubbdäck på cykeln