Resor – Tigrinja

ORDLISTA

Film: RESOR

Svenska

Tigrinja

Bil och flyg förstör klimatet på vår jord.

መኪናን ነፋሪትን ንክላይመት ዓለምና የዕኑ።

Åk kollektivt, minska mängden avgaser.

ህዝባዊ መጐዓዝያ ተጐዓዝ፡ ብዝሒ ብከላ ቅንስ

Vardagsmotion gör dig frisk.

መዓልታዊ ምንቅስቃስ ጥዑይ እገብረካ

Hitta lugnet och glädjen i naturen.

ሓጎስን ህድኣትን ኣብ ተፈጥሮ ርኸቦ።

Nyttja allemansrätten.

ንሕጊ ሓበራዊመሰል ተጠቀመሉ።

Åk kollektivt

ህዝባዊ መኈዓዝያ  ተጠቀም

Gå och cykla

ብእግርኻን ብሽግለታን ተጐዓዝ