Handledarutbildning

Handledarutbildning i studiematerialet

Hola folkhögskola 12-13 mars 2018

Start kl 11:00 måndag 12 mars
Slut kl 14:00 tisdag 13 mars

Kursledare och info: Monika Sundström 070-3032920

Ingen kursavgift

Kostnad för kost och logi (boende i enkelrum) 700 kr.

Anmälan senast 1 mars till:
receptionen@hola.se

Det är viktigt att du i mailet anger namn, personnummer, epostadress och telefonnummer.

Vi hämtar och lämnar vid tågstationen Höga kusten airport. Tåg ankommer dit 9:27 norrifrån och 10:42 söderifrån. Tåg avgår 14:21 söderut och 15:56 norrut. Välkommen att läsa i vårt bibliotek under väntetider.

Program:

Måndag

 • 11:00 Introduktion. Egna frågor kring utbildningsmaterialets teman
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Pass 1
 • 14:30 Fika
 • 15:00 Pass 2
 • 17:00 Middag
 • 18:00 Utomhusövningar

Tisdag

 • 7:30 Frukost
 • 8:30 Pass 3
 • 10:00 Fika
 • 10:30 Pass 4
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Uppföljning och utvärdering
 • 14:00 Slut

Utbildningsmaterialet Miljö för alla har framställts i ett pilotprojekt med offentliga aktörer i Västernorrland och finns från januari 2018 tillgängligt fritt för den som vill.

Materialet, som är på lätt svenska, vänder sig till nyanlända, asylsökande och hyresgäster. Det består av tre korta filmer, med kringmaterial, som är avsedda att användas på lektioner, studiecirklar, språkcaféer, boendemöten etc.

De tre teman som tas upp är

 • Avfall och avlopp
 • Energi
 • Resor, även till fots

Utbildning av handledare erbjuds som kort folkhögskolekurs på Hola folkhögskola i Västernorrland.

Förutom genomgång och test av materialet finns möjlighet till personlig fortbildning under kursen. Syftet med kursen är att göra handledare förtrogna med innehåll och metoder, genom att själva pröva på. Materialet finns på denna webbplats.