Energi – Tigrinja

ORDLISTA

Film: RESOR

Svenska

Tigrinja

Det vi gör påverkar jordens klimat!

እቲ ንሕና እንገብሮ ንናይ ዓለምና ክላይመት ይጸልዎ።

Det som påverkar klimatet mest är transporter, mat, boende och konsumtion

እቲ ንናይ ዓለምና ክላይመት ዝያዳ ዝጸሉ፦ መጐዓዝያ፡ መግቢ፡ መንበሪ ኣባይትን ሃልክን እዩ።

Sverige vill göra något åt det

ሽወደን ነዚ ገለ ክትገብረሉ ትደሊ።

Du och jag kan hjälpa till!

ኣነን ንስኻን ክንሕግዝ ንኽእል ኢና።

Spar Energi

ዕቃበ ጸዓት

Spar varmvatten

ዕቃበ ውዑይ ማይ

Vädra istället för att tvätta

ኣብ ክንዲ ምሕጻብ ንፋስ ምህራም

Vad gör jag när något är fel?

ኣብ ዝኾነ ብልሽት ምስ ዘጋጥም እንታይ እገብር፧