Energi – Ryska

ORDLISTA

Film: ENERGI

Svenska

Ryska

Det vi gör påverkar jordens klimat!

То, что мы делаем влияет на климат земли !

Det som påverkar klimatet mest är transporter, mat, boende och konsumtion

То, что больше всего влияет на климат это транспорт ,продовольствие, жилье и потребление

Sverige vill göra något åt det

Швеция  хочет сделать что-то для этого

Du och jag kan hjälpa till!

Ты и я можем помочь !

Spar Energi

Экономь электроэнергию

Spar varmvatten

Экономь горячую воду

Vädra istället för att tvätta

Выветривай вместо того чтобы стирать

Vad gör jag när något är fel?

Что делаю я когда что-то неисправно?