Lärarhandledning

Miljö för alla

Lärarhandledning med faktakommentarer

AVFALL och AVLOPP

Samling av Samtalsfrågor med kommentarer

Bikupor

Med eller utan genomgång i helgrupp

 1. Vad väckte filmen för frågor?
 2. Vad gav filmen för känsla?
 3. Vad gav filmen för tankar?
 4. Vad gav filmen för nya kunskaper?
 5. Vad tyckte du om filmen?
 6. Varför är det viktigt att lämna farligt avfall till miljöstation?
  Miljö och hälsa tar skada av gifterna som finns i farligt avfall.
 1. Varför är elektronik farligt avfall?
  Det finns ofta tungmetaller i elektronik och hormonstörande ämnen i plasten.
 1. Vad kan hända om Farligt avfall hamnar i restavfallet (som förbränns)?
  Gifter kommer ut med aska, slagg, sot eller rök.
 1. Vad har du hemma som skall lämnas som farligt avfall?
 2. Hur tar man hand om farligt avfall i ditt hemland?
 3. Säg trevliga saker man kan göra som inte förbrukar material = inte skapar avfall?
  Viss sport, viss motion, umgås, viss kultur, studera m.m
 1. Hur kan man minska mängden avfall?
  Minska konsumtion, nej till reklam, köp och lämna till second hand, köp kvalité för lång livslängd, reparera, minska matsvinn
 1. Varför ska så lite som möjligt hamna i restavfallet?
  Det bränns. Det är slöseri på värdefullt material.
 1. Hur kan mängden restavfall minska?
  Sortera ut förpackningar, tidningar och matavfall
 1. Vad gör du med matavfall?
 2. Hur utvinns materialen Papper/ Glas/ Plast/ Metall?
  Träd/ sand/ olja/ gruvor
 1. Hur tas begagnade material om hand i hemlandet?/ i ett land jag bott i tidigare?
 2. Hur kan matavfall tas om hand i din hemkommun?
 3. Hur stort problem är det med matsvinn i ditt hemland?
 4. Vad är fördelarna med att göra biogas av matresterna?
  Det minskar restavfallet. Ger miljövänlig biogas till värme eller fordon. Ger rötrest som gödsel till odling
 1. Vad kan hända om man kastar förpackningar/ matfett/ hår i toaletten?
  Det kan bli stopp i avloppet med vattenskada som följd
 1. Vad gör man med cigarettfimpar? Väl släckta läggs fimpar i restavfall, som bränns
 2. Vad kan hända om man kastar fimpar eller skräp på gatan eller i naturen?
  Man kan få betala böter. Djur och människor kan skadas.
 1. Vad skall man titta efter för märkning om man vill köpa mindre skadligt rengöringsmedel?
  Det officiella Svanen-märket, EUs Ecolabel eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval-märke.
 1. Vad får man spola ner i toaletten?
  Kiss, bajs och toalettpapper. INTE Matfett, damm, hår, bindor, tamponger, kondomer, hushållspapper, näsdukar och bomullspinnar, smink, kemikalier och färgrester, läkemedel.
 1. Vad kan hända om man kastar medicin/ kemikalier i toaletten?
  Reningsprocessen kan störas. Fiskar kan få fel på beteende och fortplantning. Rötslammet kan bli giftigt.
 1. Varför skall damm läggas i restavfallet, inte i avloppet?
  Damm från elektronik, möbler mm kan vara hormonstörande. Reningsprocessen kan störas. Fiskar kan få fel på beteende och fortplantning. Rötslammet kan bli giftigt.
 1. Är det ett problem med antibiotikaresistens i ditt hemland?
 2. Var hittar man telefonnumret om man vill anmäla fel i bostaden?
  I husets entré och på bostadsbolagets hemsida.

Samling av praktiska övningar, visningsföremål och studiebesök

 1. Gör en bordsutställning med farligt avfall (inklusive elektronik och ljuskällor)
 2. Uppmana alla att ta med farligt avfall. Lämna sedan gemensamt på miljöstation
 3. Sopsorteringsövning i olika kärl; farligt avfall, förpackningar, komposterbart, grovsopor, restavfall
 4. Återvinningsrace: lagtävling med sortering av kasse med samma innehåll av avfall
 5. Besök återvinningsrum/ återvinningsstation/ återvinningsanläggning
 6. Besök secondhandaffär
 7. Besök biogasanläggning
 8. Besök avloppsreningsverk
 9. Visa skillnaden i draghållfasthet på toapapper och torkpapper när de blir blöta.
 10. Mät upp lämpliga mängder tvättmedel
 11. Visa plastpåse för inlämning av överblivet läkemedel
 12. Visa föremål med inbyggt batteri. Hela ska sorteras som farligt avfall
 13. Ta reda på hur det fungerar i hemlandet med:
 • Farligt avfall
 • Materialåtervinning
 • Pantsystem
 • Toalettsystem
 • Avloppsrening
 • Antibiotikaanvändning

Samling av Värderingsövningar

Heta stolen  

Utan kommentarer om inte någon vill säga något själv

”Jag som ställer mig upp…”

 1. har lämnat farligt avfall på en miljöstation
 2. köper ofta second hand
 3. köper aldrig second hand
 4. har lämnat kläder till secondhand/klädinsamling
 5. har lämnat andra saker till secondhand
 6. har ”Nej tack, ingen reklam” på min brevlåda
 7. försöker köpa så lite som möjligt
 8. kastar aldrig matrester
 9. lagar ofta mat av rester
 10. gör matlådor av rester
 11. har en egen kompost
 12. sorterar för det mesta ut förpackningar/tidningar/matavfall
 13. har besökt återvinningsstation på stan
 14. har besökt kommunens återvinningscentral
 15. spolar ibland ner olämpliga saker i toaletten
 16. spolar aldrig ner olämpliga saker i toaletten
 17. har aldrig tagit antibiotika
 18. har tagit antibiotika senaste året
 19. tror att min mage blivit dålig av antibiotika
 20. lämnar alltid läkemedelsrester till apoteket
 21. tvättar min bil i en tvätthall
 22. köper ofta ekologiska matvaror
 23. köper ofta miljömärkta produkter

Linjen

Placera er utefter en tänkt graderad linje med ytterligheterna:

Kort                    ——————                           Lång

 1. Kroppslängd

Inga                    ——————-                          Många

 1. Antal våningar i huset där jag bor
 2. Antal toaletter i lägenheten
 3. Antal mobiltelefoner i bostaden
 4. Antal datorer i bostaden

 Aldrig                ——————-                           Ofta

 1. Går ut med restavfallet
 2. Lämnar förpackningar på återvinningsstation
 3. Lämnar farligt avfall på miljöstation
 4. Tagit antibiotika senaste året

Fyra hörn

Samtalet i hörnen är målet. Kan kommenteras gemensamt

 1. Om jag minskar restsoporna gör jag det mest för att

 1. slippa gå ut med soppåsen så ofta
 2. spara på jordens resurser åt framtiden
 3. minska klimatpåverkan här och nu
 4. Annat, öppet alternativ
 1. Om jag får matrester kvar..

 1. … ser jag till att allt blir uppätet genast
 2. …gör jag matlåda eller lagar mat på rester
 3. …lägger jag dem i komposten
 4. Annat, öppet alternativ
 1. Jag handlar second hand

 1. …så ofta jag kan
 2. …ibland
 3. …aldrig
 4. Annat, öppet alternativ

Samling av andra filmer, pdf:er och webbsidor att visa:

Farligt avfall, film 0:40
https://www.youtube.com/watch?v=VmHdKH6Bz5o

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
http://ftiab.se/

Fett i avloppet, Eskilstuna Energi. Hemsida med information, film och bra bilder
https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/ditt-avlopp/vattentips/fett-i-avloppet/

Svenskt vattens filmer på youtube. Vattenskolan 1 minuters max. Symboler, Animerat, 8 avsnitt. Bl.a Fulspola inte i toan
http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start/vattnets-vag/quiz-steg-8/
http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start/vattnets-vag/quiz-steg-1/

Miljömärkning
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar#conversion-1151775744

Tvätta inte bilen på gatan Svenskt Vatten. Animerat Korta filmer
https://www.youtube.com/watch?v=DcmTQdhcUHE&sns=em

För renare sjöar och skärgård, tips till hushållen info, filmer
https://www.kappala.se/Hjalp-oss-och-miljon/For-hushall/

Hyresbostäder, info om att bo i hyresrätt och brandsäkerhet. Film på flertal språk. 9 min
http://hyresbostader.se/artikel/filmer-att-bo-i-hyresratt

HEMAB filmer, t.ex. matavfall instruktion. (Ej aktuellt i alla kommuner)
http://www.hemab.se/omoss/foretagethemab/informationsmaterial/filmer.4.23797ffd13ba50cbfb71333.html

Hantering av trasig lågenergilampa
https://www.hd.se/2009-02-06/sa-hanterar-du-trasiga-lagenergilampor

Blir man fortare frisk med antibiotika? Frågemeny. Även på engelska
http://antibiotikaellerinte.se/

Skydda antibiotikan Film 0:53
www.skyddaantibiotikan.se

PDF/ Avfallets nedbrytningstider/affisch. Håll Sverige rent-hemsida
http://www.hsr.se/sites/default/files/nedbrytningstider2017.pdf

Källsorteringsguide Skellefteå
http://www.skelleftea.se/boende/avfall-och-atervinning/kallsorteringsguiden

Sorteringsguide Dalarna
http://dalaavfall.se

Fastighetsparlör SABO
https://parlor.sabo.se

PDF                    Affisch: När hjälper antibiotika?

PDF                    Använd inte toan som soptunna!

PDF                    Farligt avfall