Avlopp & avfall – Tigrinja

ORDLISTA

Film: AVLOPP & AVFALL

Svenska

Tigrinja

Farligt avfall

ሓደገኛ ጎሓፍ

Minska mängden avfall
Köp gärna secondhand

ብዝሒ ጎሓፍ ቀንስ
ሓራጅ ግዛእ ብታሕጓስ

Avfall är resurser

ጎሓፍ ርእሰ-ማል እዩ

Sortera avfall

ጎሓፍ ፈላሊ

Minska mängden restavfall, sortera ut förpackningar

ተረፍ ጎሓፍ ቀንስ፡ መዐሸጊታት ፈላሊ

Plocka upp skräpet.
Ta med skräpet till en soptunna

ጎሓፍ ኣልዕል።
ነቲ ጎሓፍ ናብ እንዳ ጎሓፍ ውሰዶ።

Avlopp

መተሓላለፊ ረሳሕ ማይ

Vad får man kasta i toaletten?

ኣብ ዓይኒ ምድሪ እንታይ ክትድርቢ ትኽእል፧

Minska mängden av antibiotika

ብዝሒ ጸረ-ነፍሳት ቀንስ

Ta hand om bostaden
Spar miljö och pengar

ነቲ መንበሪ ገዛ ተኸናኸኖ
ንኣከባብን ገንዘብን ዓቅብ

Vad gör jag när något är fel?

ኣብ ዝኾነ ብልሽት ምስ ዘጋጥም እንታይ እገብር፧