Avlopp & avfall – Ryska

ORDLISTA

 Film: AVLOPP & AVFALL

Svenska

Ryska

Farligt avfall

Опасные отходы

Minska mängden avfall
Köp gärna secondhand

Уменьшить количество отходов
Покупайте секонд -хенд

Avfall är resurser

Отходы это ресурсы

Sortera avfall

Сортируйте отходы

Minska mängden restavfall, sortera ut förpackningar

Уменьшайте количество остаточных отходов  сортируйте упаковку

Plocka upp skräpet.
Ta med skräpet till en soptunna

Подбирайте мусор .
Относите мусор в мусорный бак

Avlopp

Канализация

Vad får man kasta i toaletten?

Что можно бросать  в туалет?

Minska mängden av antibiotika

Уменьшить количество антибиотиков

Ta hand om bostaden
Spar miljö och pengar

Заботиться о жилище
Берегите окружающую среду и деньги

Vad gör jag när något är fel?

Что делаю я когда что-то неисправно?