Miljö för alla

Till användaren:

Detta utbildningsmaterial vänder sig till nyanlända och asylsökande.

Filmerna är tänkta som utgångspunkt för samtal och fördjupningar enligt lärarhandledningarna.

De är inte avsedda att visas utan uppföljande aktiviteter.

Miljö för alla

Utbildningsmaterialet har tagits fram och testats i pilotprojektet ”Hållbarhetsutbildning integration 2017”.

Hola folkhögskola i Ångermanland ger kurs för handledare.

Initiativet togs av Landstinget Västernorrland och samarbetspartners har varit

  • Härnösandshus
  • Solatum Hus & Hem
  • SFI och Samhällsorientering, Härnösands kommun
  • SFI och Samhällsorientering, Kramfors kommun
  • Studiefrämjandet Mitt
  • Hola folkhögskola

För mer information kontakta Hola folkhögskola
Monika Sundström monika.sundstrom@hola.se  070-303 29 20

Solatum

Sidkarta